05 april 2023

En ny kurs – Exploateringsavtal i praktiken


05 april 2023

En ny kurs – Exploateringsavtal i praktiken


Flertalet av våra kurser har en juridisk bas. Vi brukar inleda med att belysa den juridiska spelplanen för att sedan exemplifiera vad den innebär i praktiken. Men i den här kursen – Exploateringsavtal i praktiken – gör vi tvärt om. Under kursen går vi igenom hur ett exploateringsavtal skrivs och vilka överväganden – inte minst ekonomiska och affärsmässiga – som du behöver göra för att landa rätt. Juridiken finns så klart i bakgrunden, men det är inte vad kursen handlar om. Vi fokuserar i stället på hantverket, att skriva funktionella exploateringsavtal. Vi går steg för steg igenom vad du behöver tänka på och vilka val du har. Målet är att du ska lämna kurslokalen med en systemförståelse som gör det lättare att i framtiden strukturera och skriva funktionella avtal. Vill du lära dig mer om juridiken, ja då rekommenderar vi någon av kurserna Avtal i exploateringsprocessen A eller B.
Samtliga som går kursen får också en mall för exploateringsavtal samt förslag på hur den kan utvecklas och anpassas för att tillgodose dina syften.
Hur många lärare krävs det för att hålla en kurs om exploateringsavtal i praktiken? Svaret är fyra. Orsaken är att om ämnet ska belysas från alla vinklar så behöver man ha ett antal års erfarenhet både som exploatör, planförfattare, exploateringsingenjör och konsult i avtal som har gått åt helvete. Tillsammans täcker lärarna på denna kurs dessa fyra roller. Läs mer om kursen via länken nedan. Välkommen!

Läs mer här