20 april 2022

Anläggningslagen – en ny lagkommentar


20 april 2022

Anläggningslagen – en ny lagkommentar


Det har länge saknats en lagkommentar till anläggningslagen i Norstedts gula bibliotek, men inte länge till. Tomas Vesterlin och Barbro Julstad har nämligen lämnat sitt bokmanus till Norstedts och håller på med slutkorrekturen. Boken planeras att komma ut kring sommaren.

Tomas, hur känns det?

Bra, riktigt bra. Det är alltid svårt att planera in längre projekt, som att skriva en bok. Som konsult och utbildare vet man i princip aldrig hur kalendern ser ut ett antal veckor fram i tiden. Men om något gott har kommit ur corona så har det så fall att det blev klart mindre resor, vilket gett mer tid framför tangentbordet. Men för att svara på frågan så känns det riktigt bra.

Varför en lagkommentar till just anläggningslagen?

För att anläggningslagen är den mest färgstarka personligheten i förrättningslagstiftningen. Den är inte torr som fastighetsbildningslagen eller smal som ledningsrättslagen. I stället är den intressant, mångsidig och ofta komplex. Att jag både som lantmätare och sedan konsult har jobbat mycket med att tillämpa lagen påverkar så klart också intresset.

Hur mår anläggningslagen i dag?

Oväntat bra med tanke på att lagen kom till i en helt annan tid. De anläggningar som fastigheter kunde efterfråga på 70-talet är i grunden de samma som i dag, men dessa har sedan kompletterats i takt med teknikutvecklingen. Till skillnad från ledningsrättslagen så har anläggningslagen klarat förändringen väl, utan behov av betydande ändringar. Jag brukar säga det ofta, men det tål att upprepas. Det går inte annat än att imponeras över kvaliteten på det massiva lagstiftningsarbete som bedrevs under 60- och 70-talet och som ledde fram till expropriationslagen, jordabalken, fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen och anläggningslagen. Klart att det finns skavanker, men att bygga hela det systemet parallellt och lyckas så bra, det är snyggt.

Och anläggningslagen är juvelen i kronan?

Kanske inte… Men vist blänker den tack vara de många fasetterna.

Har arbetet bjudit på några överraskningar?

Kanske inte överraskningar direkt, men många nya frågor. Både Barbro och jag har burit på en del AL-bagage i form av frågor som har skavt. Det är alltid givande att få sätta sig ned och gå igenom det bagaget i lugn och ro. Men om du söker överraskningar så är väl det närmaste en överraskning jag kommer att en del frågor som jag har tyckt har varit torra i stället visat sig vara riktigt intressanta. Som vissa frågor om enskilda vägar. Torrt och synnerligen fiberrikt, javisst, men intressant.

Hur ska boken lanseras?

Friends arena var tyvärr bokad. Nä, allvarligt talat så kommer Barbro och jag att hålla några webinarier och föreläsningar med fokus på några av anläggningslagens sevärdheter. Det gäller bland annat de frågor som erbjuder mest friktion, inte bara för oss under skrivarbetet utan också vid lagens praktiska tillämpning. Det finns en hel del där. Det gäller dels brister och motsägelser i lagen, dels effekten av samhällsförändringarna. Lagen möter ju ständigt nya behov, nu senast laddstolpar och skyddsåtgärder mot klimateffekterna.

Vad ska du göra nu?

Komma i kapp.