Diskussionsseminarium om nybyggnadskartan

Boka 3 sep 2024

Datum
3 sep 2024 kl. 09.00 till 12:00

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
Gratis

Föreläsare
Qarin Bånkestad Qarin Bånkestad

Diskussionsseminarium om nybyggnadskartan


Vad behöver en bygglovshandläggare för kartunderlag för att kunna bevilja bygglov? Vad bör en nybyggnadskarta innehålla? Är det bara handläggare på en kommun som får ta fram en nybyggnadskarta? Är nybyggnadskartan nödvändig eller bara en administrativ börda? Det finns ofta en hel del frågetecken kring syftet och utformningen kring nybyggnadskartan. Under förmiddagen 29 maj bjuder vi in till en tre timmar lång diskussionsgrupp där vi grottar ner oss i produkten Nybyggnadskaratan. Värdar för dagen är Qarin Bånkestad, Teknisk lantmätare från Vesterlins, och Daniel Regemar, regional Geodatasamordnare vid Lantmäteriet.

Diskussionen tar avstamp i det tidigare lunchwebbinariet från den 6 maj där Qarin och Daniel gick igenom grunderna kring nybyggnadskartan och dess syfte och roll i byggprocessen.

Kursen innehåller