Qarin Bånkestad

civilingenjör lantmäteri

Qarin Bånkestad

civilingenjör lantmäteri


Kort om Qarin

Qarin har en civilingenjörsexamen med inriktning mot tekniskt lantmäteri från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har en bakgrund från Lantmäteriet och kommun där hon arbetat med arbetsledning, processutveckling och förvaltning av mät- och kartfrågor.

I dag arbetar Qarin främst med kart-, mät- och GIS-tekniska frågor. Hon håller även i utbildningar.

Kurser med Qarin: