* Aktiebolaget Vesterlins & Co är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga dina kurs- och/eller andra bokningar hos oss, vidare kan de komma att användas i marknadsförings- och informationssyfte genom brevutskick, e-postutskick och liknande. Vi förbinder oss att inte vidarbefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller i annan utsträckning än vad som anges i lag. Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Vesterlins har registrerat om dig samt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Om du vill få information eller begära rättelse avseende registrerade personuppgifter ska du kontakta Vesterlins, e-post info@vesterlins.se, tel 08-684 57 100.

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan

Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100