Arne Fredlund

planexpert

Arne Fredlund

planexpert


Kort om Arne

Arne är en av våra mest erfarna lärare. Han har över 35 års erfarenhet från Stockholms stadsbyggnadskontor där han arbetat som planhandläggare, planchef, seniorrådgivare med mera. Det finns inte många detaljplaner i Stockholm från de senaste tre decennierna där Arne inte haft ett finger med i spelet. Idag har han gått i pension från kommunen, men arbetar vidare som lärare och rådgivande konsult.

Kurser med Arne: