27 januari 2022

Vesterlins intervjuar – Aleksander Wolodarski


27 januari 2022

Vesterlins intervjuar – Aleksander Wolodarski


Vesterlins PBL-sakkunniga, Malin Danielsson, träffar arkitekten och stadsplaneraren Aleksander Wolodarski för att ta reda på hur tankegångarna gick vid arbetet av bl.a. Hagastaden och Svea Fanfar. Samtalet kom att handla om vikten av mångfald, om att utveckla Stockholm utifrån internationella referenser och kopplingen mellan stadsbyggnadskonst och musik.