13 januari 2022

Söllscher, Sveriges södra fastighetskonsult, med Christina Norlander och Patrik Carlsson


13 januari 2022

Söllscher, Sveriges södra fastighetskonsult, med Christina Norlander och Patrik Carlsson


I begynnelsen fanns där två fastighetskonsulter i Sverige; en i Lund, en i Stockholm. Vi möter Söllscher lantmäterikonsult, eller närmare bestämt Patrik Carlsson och Christina Norlander. Samtalet rör sig mellan dåtid, nutid och framtid. Bl.a. diskuteras klimateffekterna, anläggningslagens begränsningar och lantmäterikonsultens roll att reda upp det orediga. Välkommen att träffa personerna bakom rollen – Christina Norlander och Patrik Carlsson.

Lyssna på SpotifyLyssna på Podcaster