16 oktober 2019

Vesterlins utbildar i Värmdö


16 oktober 2019

Vesterlins utbildar i Värmdö


Värmdö yrkeshögskola har startat en ny utbildning där du utbildar dig till Stadsbyggnadskoordinator. Det är tänkt som en stödtjänst åt bl.a. planarkitekter, bygglovshandläggare och exploateringsingenjörer, vilket ställer krav på att kunna lite om mycket.
Vesterlins håller i flera av kurserna på utbildningen, och Anna Zidén är en av de som inlett terminen med att prata om många olika ämnen som t.ex. köp av fastighet, samfälligheter och väglagen.
– Det här är verkligen en rolig utbildning att få vara en del av. Det är en otrolig bredd bland eleverna och deras förkunskaper, men de anstränger sig verkligen att sätta sig in i hur vårt fastighetsrättsliga system hänger ihop, säger Anna.

Här kan du läsa mer om utbildningen.

Vesterlins ser med spänning fram mot resten av terminen!