12 september 2019

Södertälje utbildar tillsammans med Vesterlins


12 september 2019

Södertälje utbildar tillsammans med Vesterlins


Södertälje kommun har höga ambitioner, inte minst när det gäller kompetensutveckling på samhällsbyggnadskontoret. Nu närmast väntar ett omfattande utbildningspaket för kommunens projektledare och projektdeltagare om närmare fem veckor. Vesterlins hjälper Södertälje kommun att fylla programmet med relevant innehåll, bl.a. ledarskapsutbildning, fastighetsjuridisk fördjupning och fastighetsekonomiska modeller.


Sune Eriksson, mark- och exploateringschef på Södertälje Kommun, (bilden) är en av initiativtagarna till utbildningsprogrammet. Idén föddes i samband med en översyn av kommunens projektmodell. För att leverera enligt de högt ställda målen krävs att medarbetarna inte bara har djupa och breda sakkunskaper i juridik och ekonomi, de måste också ha goda förutsättningar att samverka i projektgrupper, mellan förvaltningarna och i relation till exploatörer och medborgare. Satsningen omfattar samtliga dessa områden och riktar sig till kommunens alla projektdeltagare och projektledare. Hela utbildningspaketet omfattar kunskaper om samhällsbyggnadsprocessen och kommunens styrdokument samt dels en fördjupning inom det juridiska området såsom plan- och bygglagen, jordabalken och LOU och dels ”mjuka” kunskaper som ledarskapsutbildning och gruppdynamiska övningar. Allt syftar till att bygga en helhet där alla de centrala beståndsdelar som behövs för att leverera i stadsbyggnadssammanhang ingår. Utbildningen ges i flera omgångar för att utbilda nuvarande projektledare och därefter ges utbildningen en gång per år för nya projektledare.

Vad hoppas ni kunna uppnå med utbildningen?
- Det är att alla projektledare ska stå rustade att kunna leda projekt. I dagsläget har de flesta en spetskunskap, men vi vill även ge alla en bred helhetsbild. Ytterligare en aspekt är också att man ska få träna sitt ledarskap vilket är mycket viktigt inom projektledarskap, säger Sune Eriksson.

Utbildningen är på drygt 20 dagar och innehåller allt från fastighetsekonomi till juridik och från gruppsykologi till värdering. Bland annat ingår en veckas ledarskapsutbildning på internat. Under de gångna medarbetarsamtalen kom det fram många önskemål om externa utbildningar så det är utifrån de önskemålen som utbildningsprogrammet har skräddarsytts.

Vad ser ni mest fram emot med samarbetet med Vesterlins?
- Verkligen jättespännande att Vesterlins vann upphandlingen, säger Sune. Vesterlins har ett gott rykte i branschen och vi har flera medarbetare som har gått kurser hos dem tidigare och varit mycket nöjda, fortsätter Sune. Så vi tror att samarbetet blir mycket lyckat.

På Vesterlins arbetar man nu med att trimma de sista delarna i kurspaketet. - Vi har tidigare aldrig levererat ett paket med sådan bredd, men det har varit ruskigt roligt att försöka få till en sömlös produkt där både ledarskap och mindre avvikelse ryms likväl som både gruppdynamik och upphandling får plats, säger Kristina Thimberg, projektledare för utbildningsprogrammet.