14 oktober 2021

Vesterlins intervjuar – Ett samtal om stadsbild, funktionskrav och megasatsningar med arkitekt Svante Berg


14 oktober 2021

Vesterlins intervjuar – Ett samtal om stadsbild, funktionskrav och megasatsningar med arkitekt Svante Berg


Globen är ett av Stockholm mest karakteristiska stadsbildsinslag och välkänt världen över. Malin Danielsson, Vesterlins PBL-sakkunniga, träffar Svante för att ta reda på hur processen gick till när man väl bestämt sig för att bygga världens största sfäriska byggnad. Samtalet kom att handla om stadsbild, funktionskrav, men även om vad som krävs för att nå framgång i stora stadsbildsprojekt. Något som arkitekt Svante Berg har stor erfarenhet av.