11 november 2021

Vesterlins intervjuar – Arne Fredlund


11 november 2021

Vesterlins intervjuar – Arne Fredlund


Arne Fredlund var under många år planchef i Stockholms kommun med stadsplanering som ansvarsområde. Hur ser han på Stockholms utveckling?
Malin Danielsson, Vesterlins PBL-sakkunniga, träffade Arne för att prata om några av Stockholms större stadsbyggnadsprojekt.
Samtalet kom att handla om stadsbildsanpassning, kulturhistorisk klassificering av byggnader, och inte minst – plan- och bygglagen.