16 juni 2019

Värderingsdagen – exploatering och värdering 2019


16 juni 2019

Värderingsdagen – exploatering och värdering 2019


Det är med glädje vi lanserar Värderingsdagen 2019 – exploatering och juridik. Dagen behandlar aktuella trender, utmaningar och rättsfall med bäring på fastighetsvärdering och där till knutna juridiska förutsättningar. Vårt mål är att sätta trenderna i ett större sammanhang för att gemensamt blicka fram mot 2020. Det juridiska inslaget handlar om hur de rättsliga förutsättningarna kan anpassas för att bygga värden.

Värdar för dagen är Forum Fastighetsekonomi och Vesterlins & Co.

Inbjudan

Till evenemangets Facebook sida.