27 maj 2019

Fastighetsjuridiska podden avsnitt 5 - med Peter Granström, Nacka kommun


27 maj 2019

Fastighetsjuridiska podden avsnitt 5 - med Peter Granström, Nacka kommun


Gäst hos Fjuppen i avsnitt 5 är Peter Granström, exploateringschef i Nacka kommun. Samtalet kretsar kring kommunens roll i större infrastrukturprojekt. Hur går kommunala prioriteringar avseende markanvändning till i praktiken? Vem har mest makt – kommunen, infrastrukturbyggaren eller händelsvis någon annan? Behovet av tvångsvis markåtkomst – för infrastrukturbyggaren helt centralt men för kommunen ofta en perifer och hypotetisk fråga. Likt katten kretsar vi kring en ganska het gröt. Några anonymiserade anekdoter från den så kallade verkligheten levereras också.


Lyssna på SpotifyLyssna på Podcaster