24 februari 2022

Välkommen till oss Katarina Welin!


24 februari 2022

Välkommen till oss Katarina Welin!


Katarina har rört sig från Svea hovrätt, via Justitiedepartementet och Finansdepartementet för att slutligen landa hos oss. Häftig resa, välkommen hem! Erfarenheterna som kansliråd på Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (L1) på Justitiedepartementet och ämnesråd på Finansdepartementets rättssekretariat där hon varit huvudman bl.a. för vissa PBL-frågor kommer väl till pass hos oss. Katarina kommer att stärka det allmänjuridiska teamet samt hålla i vissa utredningsuppdrag. Vi ser även fram emot Katarinas erfarenheter inom löpning, styrketräning och streetdance, nu när pandemins reträtt äntligen tillåter oss att börja med gemensamma crossfit- och löppass i firman igen. (Gemensamma streetdancepass avvaktar vi dock med tills vidare). Återigen, välkommen Katarina!