10 februari 2022

Malmö stad och åkermarken, med exploateringschef Sven Gustafsson


10 februari 2022

Malmö stad och åkermarken, med exploateringschef Sven Gustafsson


Malmö och Köpenhamn, två storstäder i utveckling. Hur är rollen som exploateringschef givet de utmaningar som Malmö står inför, inte minst till följd av klimatförändringarna och konkurrensen mellan exploateringsintressen och Sveriges bästa åkermark? Och hur fungerar egentligen den oortodoxa lösningen att para ihop exploateringskontoret med gatukontoret, d.v.s. utveckling med förvaltning? Välkommen att träffa personen bakom rollen – Sven Gustafsson.


Lyssna på SpotifyLyssna på Podcaster