26 november 2021

Vesterlins intervjuar – Robert Einefors


26 november 2021

Vesterlins intervjuar – Robert Einefors


Denna vecka träffar vi juristen Robert Einefors som doktorerar på Göterborgs universitet. Intervjun rör sig mellan ytterligheter såsom i vilken mån dagens reglering av samfälligheter är funktionell samt vilken relevans Marcus Aurelius och Seneca har i dag. Inte minst får vi träffa personen bakom rollen – Robert Einefors.

Lyssna på SpotifyLyssna på Podcaster