22 april 2021

Mall Köpekontrakt


22 april 2021

Mall Köpekontrakt


Ett köpekontrakt är inom fastighetsrätten en skriftlig handling genom vilken äganderätten till en fastighet eller en del av en fastighet överlåts till annan person. För att ett köpekontrakt ska vara giltigt krävs bl.a. att det uppfyller viss form.
Köpekontrakt kan följas av ett köpebrev. Innehåller köpekontraktet återgångsvillkor brukar det följas av ett köpebrev.

Nedan bifogas en mall – en stomme – till ett köpekontrakt som en fastighetsöverlåtelse kan bygga på. Varje överlåtelse har sina särskilda förutsättningar till vilka varje avtal måste anpassas. Det går därför inte att rakt av säga hur ett ”bra” köpekontrakt ska utformas, ett bra köpekontrakt kräver nämligen situationsanpassning, riskavvägning m.m. Vi hoppas dock att denna stomme kan vara bra för dig som söker en grundläggande struktur att utgå från. Vissa moment i filen är länkade till förklarande texter på vår hemsida.

Notera att köpekontraktet behöver bevittnas av två personer om du avser att lägga det till grund för lagfartsansökan. I mallen saknas bevittning. Orsaken är att mallen utgår från att köpebrev, med bevittning, senare ska upprättas.

Laddar ner här: Mall köpekontrakt

Laddar ner

Laddar ner filen