07 december 2019

Lucka nr 7


07 december 2019

Lucka nr 7


Vesterlins har tagit fram en adventskalender där samtliga intäkter går oavkortat till Stockholms Stadsmission. I vissa luckor döljer sig en fråga och svaren publiceras löpande här på vår hemsida.


7. Lantmätaren Carl-Gustav blev på 30-talet in lurad till en rabiat hund. Vad hände?

Enligt historien bussade en synnerligen ilsken markägare sin synnerligen ilskna vakthund (sådan herre, sådan hund) på den kortväxte lantmätaren Carl-Gustav inför ett lantmäterisammanträde på 1930-talet. Attacken skedde i farstun till jordägarens hus där sammanträdet just skulle ta sin början. Sammanträdets deltagare hörde hur lantmätare och hund kämpade i farstun innan det efter några minuter blev tyst. Dörren till farstun öppnades och ut kom lantmätaren. Blodig och med sönderrivna kläder, men till synes oberörd, ber han de närvarande att sätta sig så att sammanträdet kan börja.

Det florerar inom lantmätarskrået – likväl som inom alla andra grupper – historier om händelser i forna tider. Med tanke på yrkets karaktär och ålder är det intressanta skeenden av alla de slag. Eftersom historier är just historier, muntligt traderade skeenden, kan det inte garanteras att alla detaljer är korrekt återgivna, bara att de återges på just det här sättet.