03 december 2019

Lucka nr 3


03 december 2019

Lucka nr 3


Vesterlins har tagit fram en adventskalender där samtliga intäkter går oavkortat till Stockholms Stadsmission. I vissa luckor döljer sig en fråga och svaren publiceras löpande här på vår hemsida.


3. En jordägare i södra Sverige hade ett ovanligt förhandlingstrick. Vilket?

Jordägaren i fråga hade tröttnat på alla mer eller mindre kännbara markintrång som följer den som äger stora jordbruksarealer nära en expansiv tätort. Nu hade ytterligare ett ledningsdragande bolag hört av sig och ville dra en ledning över ägorna. Om syftet var att förbättra förhandlingspositionen eller bara ett utslag av överslag är oklart, men den stora och ordkarga jordägaren visade in förhandlare från ledningsbolaget i ett rum på gården, låste dörren och gick ut för att arbeta på ägorna. Eftersom detta utspelade sig före mobiltelefonernas tid fick förhandlaren snällt vänta på att jordägaren var klar med dagens sysslor och kom hem innan dörren öppnades. Om någon förhandling vidtog eller inte förtäljer inte historien. Vi på Vesterlins förordar att den som känner sig trängd istället går en av våra förhandlingskurser.

Det florerar inom lantmätarskrået – likväl som inom alla andra grupper – historier om händelser i forna tider. Med tanke på yrkets karaktär och ålder är det intressanta skeenden av alla de slag. Eftersom historier är just historier, muntligt traderade skeenden, kan det inte garanteras att alla detaljer är korrekt återgivna, bara att de återges på just det här sättet.