01 december 2019

Lucka nr 1


01 december 2019

Lucka nr 1


Vesterlins har tagit fram en adventskalender där samtliga intäkter går oavkortat till Stockholms Stadsmission. I vissa luckor döljer sig en fråga och svaren publiceras löpande här på vår hemsida.


1. Vad gjorde lantmätaren Tommy på 1980-talet som ledde till att han under kvällen greps av militär?

Det är tidigt 1980-tal. Förrättningslantmätare Tommy och hans kollega har just avslutat ett fältarbete i det sörmländska vinterlandskapet och värmer sig med en kopp kaffe på kontoret när det bultar på dörren. En grupp militärer strömmar in och kräver att få tala med den som har utfört ett fältarbete på en viss fastighet. Tommy räcker tveksamt upp handen. Under de händelser som följer inser Tommy orsaken till uppståndelsen. Heta linjen – direktförbindelsen mellan Washington och Moskva som gick genom Sverige och som skulle begränsa riskerna för kärnvapenkrig – hade saboterats. Verktyget för attacken hade konstaterats vara ett långt metallrör med en röd knopp, närmare bestämt en av Tommys gränsmarkeringar. Militärens bakomliggande fråga var om sabotören hade insikter om den hemliga ledningens sträckning och onda avsikter. När det konstaterats att så inte var fallet släpptes Tommy, men först efter att ha förmåtts att skriva under ett löfte om tystnadsplikt. Ser du ett gränsmärke i Södermanland, då står du kanske över den tidigare så viktiga heta linjen.

Det florerar inom lantmätarskrået – likväl som inom alla andra grupper – historier om händelser i forna tider. Med tanke på yrkets karaktär och ålder är det intressanta skeenden av alla de slag. Eftersom historier är just historier, muntligt traderade skeenden, kan det inte garanteras att alla detaljer är korrekt återgivna, bara att de återges på just det här sättet.