Kristina Thimberg

civilingenjör lantmäteri, delägare

Kristina Thimberg

civilingenjör lantmäteri, delägare

Kort om Kristina

Kristina har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan (lantmätare) med fastighetsrättslig inriktning. Hon har bland annat arbetat 13 år på statlig och kommunal lantmäterimyndighet. Först som förrättningslantmätare och sedan som Lantmäterichef i Södertälje kommun.

Idag arbetar Kristina med både uppdrag åt privata fastighetsägare och exploatörer med utveckling av fastigheter, förrättningsförberedelser, plangenomförande och som ombud vid lantmäteriförrättningar, samt större uppdrag i offentlig förvaltning såsom fastighetsbildningsfrågor i infrastrukturprojekt. Kristina är också en av Vesterlins kursledare.

Special områden

Fastighetsbildning och andra förrättningsåtgärder, Infrastruktur