Kristina Thimberg

civilingenjör lantmäteri, delägare

Kristina Thimberg

civilingenjör lantmäteri, delägare


Kort om Kristina

Kristina har en civilingenjörsexamen från KTH med fastighetsrättslig inriktning. Hon har en bakgrund som förrättningslantmätare och chef för en kommunal lantmäterimyndighet.

I dag arbetar Kristina främst med fastighetsutveckling och fastighetsbildningsfrågor. Kristina håller också kurser i fastighetsrätt.

Special områden

Lantmäteriförrättningar, Infrastruktur – Vägar och spårvägar