Kristina Thimberg

civilingenjör lantmäteri, delägare

Kristina Thimberg

civilingenjör lantmäteri, delägare

Kort om Kristina

Kristina har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan (lantmätare) med fastighetsrättslig inriktning. Hon är Vesterlins personalchef men arbetar också i uppdragsverksamheten. Idag arbetar Kristina med både uppdrag åt privata fastighetsägare och exploatörer med utveckling av fastigheter, förrättningsförberedelser, plangenomförande och som ombud vid lantmäteriförrättningar. Kristina är också en av Vesterlins kursledare.
Kristinas har tidigare bland annat arbetat 13 år på statlig och kommunal lantmäterimyndighet. Först som förrättningslantmätare och sedan som Lantmäterichef i Södertälje kommun.

Special områden

Fastighetsbildning och andra förrättningsåtgärder, Infrastruktur