Karin Skattegård

miljöexpert

Karin Skattegård

miljöexpert


Kort om Karin

Karin Skattegård arbetar på Wescon Miljökonsult med inriktning mot förorenade områden och fördjupade riskbedömningar. Hon har erfarenhet av hela efterbehandlingsprocessen från historiska utredningar, utförande av markundersökning, riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering. Karin har tidigare arbetat med tillsyn och har goda förutsättningar för att arbeta med myndighetsärenden, ansvarsutredningar och anmälningsärenden. Karin har en masterexamen från Umeå Universitet inom Miljö- och hälsoskydd, 2001.

-Jag tycker det är väldigt roligt att få dela med mig av min kunskap och mina erfarenhet i form av utbildningar. Jag strävar efter att förenkla för att skapa tydlighet och att kombinera teori med praktisk tillämpning.

Kurser med Karin: