Johan Lagerbielke

civ.ek., fil.kand. mba

Johan Lagerbielke

civ.ek., fil.kand. mba

Kort om Johan

Johan Lagerbielke undervisar i kurser rörande Förhandling i exploateringsprocesser och fastighetstvister. Tidigare har Johan varit forskare i ekonomisk psykologi och lärare på HHS 1994-1999, konsult och föreläsare i förhandlingsfrågor 1999-2016.

Idag arbetar Johan som konsult och är en mycket väl anlitad föreläsare och kursledare för advokatbyråer, organisationer och företag.

Hur kommer det sig att du började undervisa?

– Jag startade den första kursen i Sverige för ekonomer på akademisk nivå i förhandlingsteknik 1994 på HHS när jag började doktorera. Jag tyckte det var kul och utvecklande och valde att fortsätta på det spåret.

Styrkor som lärare?

– Jag är bra på att förenkla utan att trivialisera och kan ämnet både praktiskt och teoretiskt mycket väl.

Vad är roligast med att undervisa?

– Det är interaktionen med kursdeltagarna och att behöva sätta sig in i många olika situationer som jag ser som den största fördelen med att få undervisa.

Oanad talang?

– Estet och skjuter snabbt.

Kurser med Johan: