Germund Landqvist

civilingenjör

Germund Landqvist

civilingenjör


Kort om Germund

Germund Landqvist är civilingenjör från KTH. Han har erfarenhet av markanvisningar från flera olika kommuner och är i dag enhetschef på Avdelningen mark och exploatering på Uppsala kommun.

Kurser med Germund: