Emma Platesjö

civilingenjör

Emma Platesjö

civilingenjör


Kort om Emma

Emma Platesjö arbetar på Wescon Miljökonsult och har arbetat med förorenade områden som konsult sedan 2010. Emma arbetar brett med de flesta steg inom området, från historiska undersökningar till anmälningar inför åtgärder. Fokus ligger på fördjupade riskbedömningar och riskvärdering. I en riskvärdering värderas olika kriterier såsom miljö, ekonomi, teknik samt sociala och kulturella aspekter för att hitta den mest lämpliga åtgärden. Emma har en civilingenjörsexamen i samhällsteknik från Mälardalens högskola från 2010.

-Min målsättning med utbildningen är att öka kunskapen kring arbete med förorenade områden. Jag vill förmedla viken av att man tittar på den totala miljöbelastningen vid val av åtgärd och hur olika intressenter kan komma att påverkas.

Kurser med Emma: