Elisabeth von Krusenstierna


Elisabeth von Krusenstierna


Kort om Elisabeth

Elisabeth har en fil.kand. i fastighetsbildningsteknik från Högskolan i Gävle. Hon har även en examen i byggteknik och fastighetsförmedling från KTH. Elisabeth har tidigare arbetat som förrättningslantmätare.

I dag arbetar Elisabeth främst med exploateringsprojekt i detaljplane- och genomförandeskedet på uppdrag av exploatörer samt som lärare på Vesterlins.

Kurser med Elisabeth: