09 mars 2023

Vesterlins rättsfallsdatabas


09 mars 2023

Vesterlins rättsfallsdatabas


Sedan midnatt är vår tidigare interna rättsfallsdatabas för ledningsrättsmål publik. Alla och en var kan nu på olika sätt söka efter relevanta avgörande från MÖD och HD samt läsa våra referat. Syftet är att ge en överblick över praxis. MÖD:s avgöranden går tillbaka till 2012, HD:s till ledningsrättslagens begynnelse. Finns det intresse så kommer vi löpande att göra också övriga referat – om AL, SFL, FBL med flera lagar – publika.
Klicka här för att testa vår rättsfallsdatabas.