13 december 2021

Vesterlins intervjuar – Carl-Gustaf Hagander


13 december 2021

Vesterlins intervjuar – Carl-Gustaf Hagander


Hur är det att arbeta som arkitekt på en domstol? Malin Danielsson, Vesterlins PBL-sakunniga, träffar en av våra främsta PBL-experter, Carl-Gustaf Hagander, som tidigare arbetat som tekniskt råd på mark- och miljööverdomstolen. Samtalet kom att handla om arkitektur och juridik, plan-och bygglagen, prövningstillstånd och vikten av pedagogik.