16 september 2021

Vesterlins intervjuar – Ett samtal om arkitektur och hållbarhet med arkitekt Per Ahrbom


16 september 2021

Vesterlins intervjuar – Ett samtal om arkitektur och hållbarhet med arkitekt Per Ahrbom


Malin Danielsson, Vesterlins PBL-sakkunniga, träffar Per för att ta reda på mer om de arkitektoniska tankarna bakom Kulturhuset och hur arkitektkontoret jobbade med den renovering som vann Kasper Salin-priset 2020. Hur är det att jobba med utveckling av kulturhistoriskt värdefulla hus och hur kan man förhålla sig till kulturvärden och förvanskningsförbud när man själv är ursprungsarkitekt?