01 februari 2019

Är du förrättnings­lantmätare, exploaterings­ingenjör, värderare eller fastighets­jurist ?


01 februari 2019

Är du förrättnings­lantmätare, exploaterings­ingenjör, värderare eller fastighets­jurist ?


Just för tillfället finns ingen specifik tjänst utannonserad men är du exempelvis förrättningslantmätare, exploateringsingenjör, värderare eller fastighetsjurist är du välkommen att skicka in en spontanansökan till oss.

Vi ser att du har en civilingenjörsexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad med inriktning mot mark- och fastighetsjuridik eller en juristexamen, möjligen med inriktning mot fastighets- och miljörätt.