28 oktober 2021

Kristin Land – Doktoranden som fastnade för språket


28 oktober 2021

Kristin Land – Doktoranden som fastnade för språket


Kristin Lands avhandling om koordinater med rättsverkan för fastighetsgränser är fortfarande högaktuell. Om något så känns den före sin tid. Intervjun handlar dock i huvudsak inte om fastighetsgränser utan om det skrivna språket. Kristin driver nämligen textbyrån Kontexta, där hon hjälper kunderna att nå fram med sina texter. Vad är en bra text? Vad ska man tänka på när man skriver juridiska texter? Vi rör oss under samtalet från Zimbabwe till Botswana och vidare till Malmö. Välkommen att träffa personen bakom rollen – Kristin Land.

Lyssna på SpotifyLyssna på Podcaster