07 september 2023

Ny kurs: Samhällsbyggnadsprojekt – i teori och praktik


07 september 2023

Ny kurs: Samhällsbyggnadsprojekt – i teori och praktik


Vesterlins och Projectpartner har inlett ett samarbete för att erbjuda en helt ny kurs som kommer att fördjupa din kunskap inom samhällsbyggnadsprojekt.

Att bygga och utveckla vårt samhälle är en komplex process. Samhällsbyggnadsprojekt löper ofta över flera år från att de initieras till att de driftsätts, de involverar många människor och stora summor pengar. Kursen kombinerar juridik med projektledning för att du ska få en djupare förståelse för helheten i samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer och anmäl dig här.