23 december 2019

Lucka nr 23


23 december 2019

Lucka nr 23


Vesterlins har tagit fram en adventskalender där samtliga intäkter går oavkortat till Stockholms Stadsmission. I vissa luckor döljer sig en fråga och svaren publiceras löpande här på vår hemsida.


23. Vilken person bestämde att all mark i Sverige som inte var någons var hans?

Det var Gustav Vasa som den 20 april 1542 i öppet brev till menige man i Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland förklarade att ”sådana ägor som obygde liggie höre Gud, Oss och Sverigis Crone till och ingen annan.”
Festliga fakta är att någon motsvarande förklaring aldrig kommit i fråga om allmänt vatten, varken av Gustav Vasa eller någon senare behörig företrädare för riket. Av det skälet saknas i Sverige äganderätt i klassisk bemärkelse till allmänt vatten. Varken staten eller enskild äger såldes allmänt vattenområde, även om Kammarkollegiet företräder staten i fråga om områdena.

Det florerar inom lantmätarskrået – likväl som inom alla andra grupper – historier om händelser i forna tider. Med tanke på yrkets karaktär och ålder är det intressanta skeenden av alla de slag. Eftersom historier är just historier, muntligt traderade skeenden, kan det inte garanteras att alla detaljer är korrekt återgivna, bara att de återges på just det här sättet.