Tomas Vesterlin

jurist och civilingenjör, grundare

Tomas Vesterlin

jurist och civilingenjör, grundare


Kort om Tomas

Tomas har en civilingenjörsexamen från KTH och en juristexamen från Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat som förrättningslantmätare och chef på Lantmäteriet. Tomas har också arbetat på Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab samt tjänstgjort på Justitiedepartementet.

Tomas är medförfattare till böckerna Servitut i teori och praktik och Anläggningslagen – En kommentar, båda på Norstedts förlag. Han är också författare till Lexino-kommentaren till fastighetsbildningslagen.

I dag arbetar Tomas med fastighetsrättsliga rådgivning. Tomas håller också kurser i fastighetsrätt och är en flitigt anlitad föreläsare.