Tomas Vesterlin


Tomas Vesterlin


Kort om Tomas

Tomas har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan (lantmätare) med fastighetsrättslig inriktning. Han har även en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot fastighets- och miljörätt. Tomas var under drygt tio år anställd på Lantmäteriet, först som chef och senare på myndighetens fastighetsrättsliga stab. Han har även tjänstgjort på Justitiedepartementet och då arbetat med lagutveckling rörande förrättningslagstiftningen.

Tomas arbetar i dag till stor del med utbildning och strategisk rådgivning inom flera olika delar av det fastighetsrättsliga området.

2016 gav Tomas ut boken Servitut i teori och praktik tillsammans med Barbro Julstad.