Tomas Vesterlin

jurist och civilingenjör, grundare

Tomas Vesterlin

jurist och civilingenjör, grundare

Kort om Tomas

Tomas har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan (lantmätare) med fastighetsrättslig inriktning. Han har även en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot fastighets- och miljörätt. Tomas var under drygt tio år anställd på Lantmäteriet, först som chef och senare på myndighetens fastighetsrättsliga stab. Han har även tjänstgjort på Justitiedepartementet och då arbetat med lagutveckling rörande förrättningslagstiftningen.

2016 gav Tomas ut boken Servitut i teori och praktik tillsammans med Barbro Julstad.