Theresia Du Pau

jurist

Theresia Du Pau

jurist

Kort om Theresia

Theresia har en juristexamen från Uppsala universitet. Hon har tidigare arbetat som utredare på statlig myndighet och som förrättningslantmätare.

I dag arbetar Theresia bland annat med strandskyddsfrågor, domstolsprocesser och stora infrastrukturprojekt. Theresia håller också kurser i fastighetsrätt.