Theresia du Pau

jurist

Theresia du Pau

jurist

Kort om Theresia

Theresia har en juristexamen från Uppsala Universitet. Hon har tidigare arbetat som förrättningslantmätare på SLM Stockholm och som utredare hos statlig myndighet. Theresia har på sina tidigare arbetsplatser jobbat mycket med kompetensutvecklingsfrågor och som internlärare.