Theresia Du Pau

jurist

Theresia Du Pau

jurist

Kort om Theresia

Theresia har en juristexamen från Uppsala Universitet. Idag arbetar Theresia dels med fastighetsrättsliga frågor på uppdrag av en stor mängd företag, organisationer och privatpersoner och dels med tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm.
Hon har tidigare arbetat som förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Stockholm och som utredare hos statlig myndighet.