Qarin Bånkestad

civilingenjör lantmäteri

Qarin Bånkestad

civilingenjör lantmäteri

Kort om Qarin

Qarin är teknisk lantmätare och en fena på att hantera gamla och nya ritningar och kartor. Hon behärskar bland annat mätning, kartering, hantering av mätdata och GIS.