Per Stafverfeldt

civilingenjör samhällsbyggnad

Per Stafverfeldt

civilingenjör samhällsbyggnad

Kort om Per

Per har en civilingenjörsexamen i Samhällsbyggnad med inriktning mot Mark- och fastighetsjuridik från Kungliga Tekniska högskolan. Efter examen arbetade han ett antal år som förrättningslantmätaren på Lantmäteriet och därefter som fastighetsansvarig på Sveaskog och som handläggare på Naturvårdsverket.

Per arbetar idag framför allt med fastighetsrättsliga utredningar av olika slag och som ombud/biträde i lantmäteriförrättningar.