Olof Graner

civilingenjör lantmäteri, delägare

Olof Graner

civilingenjör lantmäteri, delägare


Kort om Olof

Olof har en civilingenjörsexamen med inriktning mot lantmäteri från KTH. Han har tidigare arbetat som förrättningslantmätare på Stockholms stad.

I dag arbetar Olof främst med fastighetsrättsliga frågor kopplade till planläggning och plangenomförande samt som rådgivare i stora projekt. Olof håller också kurser i fastighetsrätt.