Olof Graner

civilingenjör lantmäteri, delägare

E-post

olof.graner@vesterlins.se

Telefon


Olof Graner

civilingenjör lantmäteri, delägare

Kort om Olof

Olof har en civilingenjörsexamen med inriktning mot lantmäteri från KTH. Han har tidigare arbetat som förrättningslantmätare på Stockholms stad.

I dag arbetar Olof främst med fastighetsrättsliga frågor kopplade till planläggning och plangenomförande samt som rådgivare i stora projekt. Olof håller också kurser i fastighetsrätt.