Minna Lahti

jurist

Minna Lahti

jurist

Kort om Minna

Minna har en juristexamen från Stockholms universitet. Hon jobbar idag som markförhandlare i Trafikverkets projekt Mälarbanan. Hon har tidigare arbetat som förrättningslantmätare på SLM Stockholm och Hyres- och arrendenämnden i Stockholm men kommer nu senast från Trafikverket där hon arbetat som markförvaltare.