Mimmi Schmidt Berglin

civilingenjör samhällsbyggnad

Mimmi Schmidt Berglin

civilingenjör samhällsbyggnad

Kort om Mimmi

Mimmi har en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad, med fastighetsrättslig inriktning från Kungliga Tekniska högskolan. Efter examen har Mimmi arbetat som förrättningslantmätare på den kommunala lantmäterimyndigheten i Huddinge.

I dag arbetar Mimmi framför allt med fastighetsbildningsfrågor.