Mimmi Schmidt Berglin

civilingenjör samhällsbyggnad

Mimmi Schmidt Berglin

civilingenjör samhällsbyggnad

Kort om Mimmi

Mimmi har en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad från KTH med fastighetsrättslig inriktning. Hon har tidigare arbetat som förrättningslantmätare.

I dag arbetar Mimmi främst med fastighetsbildningsfrågor.