Malin Hultman

konsult exploatering

Malin Hultman

konsult exploatering

Kort om Malin

Malin har studerat till civilingenjör inom Samhällsbyggnad med inriktning mot hållbar stadsplanering. Tidigare har hon arbetat som exploateringsingenjör på Södertälje kommun samt Danderyds kommun.