Malin Hultman

konsult exploatering – föräldraledig

E-post

info@vesterlins.se

Telefon


Malin Hultman

konsult exploatering – föräldraledig

Kort om Malin

Malin har studerat till civilingenjör inom Samhällsbyggnad med inriktning mot hållbar stadsplanering. Tidigare har hon arbetat som exploateringsingenjör på Södertälje kommun samt Danderyds kommun.