Malin Hultman

ingenjör

Malin Hultman

ingenjör

Kort om Malin

Malin har studerat till civilingenjör inom Samhällsbyggnad med inriktning mot hållbar stadsplanering. Tidigare har hon arbetat som exploateringsingenjör på Södertälje kommun samt Danderyds kommun.

Idag arbetar Malins åt Nacka kommun som exploateringsingenjör och projektledare.