Malin Hultman

konsult exploatering

Malin Hultman

konsult exploatering


Kort om Malin

Malin har studerat till civilingenjör vid KTH. Hon har tidigare arbetat som exploateringsingenjör.

I dag arbetar Malin främst med markförvaltning, projektledning och exploateringsfrågor.