Malin Hultman

konsult exploatering – föräldraledig
Display malinh

E-post

info@vesterlins.se

Telefon


Malin Hultman

konsult exploatering – föräldraledig

Kort om Malin

Malin har studerat till civilingenjör inom Samhällsbyggnad med inriktning mot hållbar stadsplanering. Tidigare har hon arbetat som exploateringsingenjör på Södertälje kommun samt Danderyds kommun.

Idag arbetar Malins åt Nacka kommun som exploateringsingenjör och projektledare.