Kerstin Söderberg

civilingenjör samhällsbyggnad

Kerstin Söderberg

civilingenjör samhällsbyggnad


Kort om Kerstin

Kerstin har en civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad från KTH. Hon har tidigare arbetat som förrättningslantmätare och projektledare.

I dag arbetar Kerstin främst med stora infrastrukturprojekt.