Kerstin Söderberg

civilingenjör samhällsbyggnad

Kerstin Söderberg

civilingenjör samhällsbyggnad

Kort om Kerstin

Kerstin har en civilingenjörsexamen inom Samhällsbyggnad med inriktning mot Mark- och fastighetsjuridik från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har en bakgrund som förrättningslantmätare på den kommunala lantmäterimyndigheten i Nacka.

Kerstin arbetar idag med utbyggnaden av Tvärbanan på uppdrag av Trafikförvaltningen, Region Stockholm.