Katrin Berkefelt

planarkitekt

Katrin Berkefelt

planarkitekt


Kort om Katrin

Katrin har en landskapsarkitektexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon har lång erfarenhet inom stadsbyggnadsfrågor och kommunal verksamhet bland annat som planhandläggare och planchef i Stockholms stad. Hon har även tidigare haft rollen som avdelningschef för plan- och exploateringsenheten på privata bolag.