Jonatan Mardi

civilingenjör lantmäteri

Jonatan Mardi

civilingenjör lantmäteri


Kort om Jonatan

Jonatan har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska högskola. Han har tidigare arbetat som förrättningslantmätare.

I dag arbetar Jonatan främst med tredimensionell fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggningar.