Jonatan Mardi

civilingenjör lantmäteri

Jonatan Mardi

civilingenjör lantmäteri

Kort om Jonatan

Jonatan har en civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola. Han arbetar idag för ett stort antal kunder med främst fastighetsbildningsfrågor. Han har tidigare arbetat som förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Stockholm.

Jonatan arbetar i dag huvudsakligen med frågor som rör fbl.