Håkan Nord


Håkan Nord


Kort om Håkan

Håkan har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan. Han har tidigare arbetat som förrättningslantmätare och markingenjör.

Idag arbetar Håkan främst med tredimensionell fastighetsbildning och fastighetsbildningsfrågor.