Elisabeth von Krusenstierna

lantmätare

Elisabeth von Krusenstierna

lantmätare

Kort om Elisabeth

Elisabeth von Krusenstierna är utbildad lantmätare vid Kungliga Tekniska högskolan. Elisabeth har arbetslivserfarenhet från såväl statliga som kommunala lantmäterimyndigheter där hon har fått en gedigen erfarenhet av alla sorters lantmäteriförrättningar.

Elisabeth är till vardags stationerad på Vesterlins lokalkontor i Östersund, men arbetar med uppdrag både norr och söder om Dalälven. Hon arbetar huvudsakligen med avtals- och förrättningsfrågor på uppdrag av större exploatörer/byggherrar.