Elisabeth von Krusenstierna

lantmätare

Elisabeth von Krusenstierna

lantmätare

Kort om Elisabeth

Elisabeth von Krusenstierna är utbildad lantmätare vid Kungliga Tekniska högskolan. Elisabeth har arbetslivserfarenhet från såväl statliga som kommunala lantmäterimyndigheter där hon har fått en gedigen erfarenhet av alla sorters lantmäteriförrättningar.

Elisabeth arbetar framför allt med uppdrag för exploatörer i plan- och genomförandeskeden.