Elisabet Granbacka

civilingenjör lantmäteri

Elisabet Granbacka

civilingenjör lantmäteri


Kort om Elisabet

Elisabet har en civilingenjörsexamen från KTH. Hon har tidigare arbetat som exploateringsingenjör och förrättningslantmätare.

I dag arbetar Elisabet främst med plangenomförandefrågor och avtalsförhandlingar inom stora infrastrukturprojekt.