Elin Raask

civilingenjör lantmäteri, delägare

Elin Raask

civilingenjör lantmäteri, delägare


Kort om Elin

Elin har en civilingenjörsexamen från KTH. Hon har tidigare arbetat som exploateringsingenjör och förrättningslantmätare.

I dag arbetar Elin främst med stora infrastrukturprojekt.