Elin Raask

civilingenjör lantmäteri, delägare

Elin Raask

civilingenjör lantmäteri, delägare

Kort om Elin

Elin har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan (lantmätare) med fastighetsrättslig inriktning. Hon har bland annat arbetat som förrättningslantmätare på Lantmäteriet, exploateringsingenjör på kommun och som fastighetsrättslig konsult.

Sedan 2014 arbetar Elin i huvudsak tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm på uppdrag av Region Stockholm.