Anna Zidén

jurist

Anna Zidén

jurist


Kort om Anna

Anna har en juristexamen från Stockholms universitet med specialinriktning mot fastighetsrätt som hon har läst på KTH. Hon har tidigare arbetat som exploateringsingenjör, projektledare och förrättningslantmätare.

I dag arbetar Anna med stora infrastrukturprojekt åt myndigheter samt föreläser inom fastighetsrätt.