Anna Zidén

jurist

Anna Zidén

jurist

Kort om Anna

Anna har en juristexamen från Stockholms universitet med specialinriktning i fastighetsrätt från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har arbetat som jurist och förrättningslantmätare på Lantmäteriet samt som projektledare och mark- och exploateringsingenjör på Botkyrka kommun.

Anna arbetar sedan 2015 åt Trafikverket med projekt E4 Förbifart Stockholm.