Anna Zidén

jurist

Anna Zidén

jurist

Kort om Anna

Anna har en juristexamen från Stockholms universitet med specialinriktning i fastighetsrätt från Kungliga Tekniska högskolan. Sedan 2015 arbetar hon i Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm som jurist och markförhandlare.

Hon har arbetat som jurist och förrättningslantmätare på Lantmäteriet samt som projektledare och mark- och exploateringsingenjör på Botkyrka kommun.