Anna Zidén

jurist

Anna Zidén

jurist

Kort om Anna

Anna har en juristexamen från Stockholms universitet med specialinriktning i fastighetsrätt från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har arbetat som jurist och förrättningslantmätare på Lantmäteriet samt som projektledare och mark- och exploateringsingenjör på Botkyrka kommun.

Sedan hon började hos Vesterlins 2015 har hon framför allt som jurist och markförhandlare arbetat med Förbifart Stockholm på uppdrag av Trafikverket.